Service

Web och E-mail

Hemsidan driftas av Scouterna och uppdateras av scoutkåren.
Är du ledare eller har en annan funktion där du behöver tillgång till att administrera sidor på hemsidan, kontakta webmaster.
E-mail driftas av Binero. Det finns flera email-listor samt personliga adresser i form av fornamn.efternamn@redbergslidscout.se
Saknar du en emailadress, behöver uppdatera, eller har andra frågor, kontakta webmaster.