Stiftelsen Redbergslids Scoutgård

Vill du vara med och påverka ditt barns och kårens utveckling? – Var med i Stiftelsen Redbergslids Scoutgård!

Stiftelsen Redbergslids Scoutgårds ändamål är att förvalta och driva fastigheten där kåren bedriver sin verksamhet och främja den samma.
Stiftelse förvaltas av en styrelse som utses av scoutkåren på årstämman genom förslag av dess valberedning.
Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter. Mandatperioden är normalt två år.
Stiftelsen träffas högst mellan 5-6 gånger per år.

Missa inte chansen, var med och bestäm förutsättningarna för ditt barns scoututövande och framtid.