Scouternas stödfond

Scouterna vill att alla barn och unga ska kunna vara med i organisationen och delta i möten, hajker och läger. Därför finns Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på lika villkor som sina kompisar. Här kan scouter som behöver stöd söka bidrag för att t ex betala terminsavgiften hos sin kår, övernattningsavgiften för en hajk, utrustning eller deltagaravgiften för ett sommarläger.

 

Det går att söka pengar både för att delta i ett lokalt arrangemang med sin kår, och för Scouternas arrangemang som ordnas på riksnivå som t ex Blå hajken eller Explorer Belt. Även nationella och internationella jamboreer går att söka bidrag för.

Stödet från Scouternas stödfond kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna vara med i Scouterna och delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Bidrag delas ut till

  • Enskild medlem, anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (t ex scoutledare) för behov som den enskilde medlemmen inte kan finansiera för att delta i scoutverksamheten. Exempelvis medlemsavgifter, deltagaravgifter, resor eller utrustning.
  • Scoutkår, Scoutdistrikt eller egna grupper inom Scouterna som vill nå ut till nya grupper av barn och unga med begränsade ekonomiska förutsättningar, för att i förväg ha medel för att subventionera, exempelvis medlemsavgifter eller deltagaravgifter.
  • Scoutkår, Scoutdistrikt eller egna grupper inom Scouterna som startar upp ny verksamhet där målgruppen är barn och unga med begränsade ekonomiska förutsättningar, exempelvis med utrustningsbidrag.

Begränsningar

  • Sökande utan koppling till Scouterna eller scoutverksamhet behandlas inte.
  • En individ eller grupp kan ansöka maximalt fyra gånger per år.
  • Bidrag beviljas inte för personalkostnader eller administrativa kostnader.
  • Scouterna förbehåller sig rätten att avgöra om en ansökan beviljas eller inte beviljas.

Ansökningsprocess

Scouternas stödfond tar löpande emot ansökningar. I ansökan ska framgå vilka behov som finns och hur bidraget är tänkt att användas. Behandling av ansökningar sker löpande under året. Du ansöker via webbformuläret nedan.
Ansök via webbformulär »