Det finns massor av smarta scoutord som många kanske tar för givet, men som är svåra att förstå för den som är ny i Scouterna. Hannah och Klara, två av Scouternas unga talespersoner, har samlat ihop 40 ord som är bra att förstå.

TEXT: HANNAH ANDERSSON OCH KLARA ÅSTRÖM

1.     Hajk – en aktivitet med en eller två övernattningar.

2.     Läger – en aktivitet med tre eller fler övernattningar.

3.     Stormkök – ett medtagbart kök som ofta används på läger och hajker.

4.     Tamoj –  handtaget till ett stormköks olika grytor och behållare.

5.     Jamboree – ett jättestort läger där scouter samlas för att få nya kompisar och uppleva äventyr

6.     Patrull – en grupp med tre till åtta personer som gör saker ihop.

7.     Avdelning – flera patruller som utgör en avdelning (det är minst en patrull per avdelning).

8.     Kår – alla avdelningar tillsammans.

9.     Spårare – den yngsta åldersgruppen inom kåren. (8-10 år)

10. Upptäckare – åldersgruppen 10-12 år.

11. Äventyrare – åldersgruppen 12-15 år.

12. Utmanare – åldersgruppen 15-18 år

13. Rover – den äldsta åldersgruppen. (19-25 år)

14. Scoutdistrikt – en regional krets med olika kårer.

15. Distriktsläger – ett läger för de scouter som tillhör ett scoutdistrikt.

16. Sankt Göran – Scouternas modiga skyddshelgon som firas varje år den 23 april.

17. Hajkbricka – en skärbräda som man ofta tillverkat själv och brukar ha med sig på hajk och läger.

18. Kårhalsduk –  en halsduk som man har inom kåren, och kan se olika ut för olika kårer.

19. Förbundsmärke – ett märke som visar tillhörighet till sitt scoutförbund.

20. Intressemärken – ett märke som visar vad man har gjort.

21. Bevismärken – ett märke som bevisar att man kan utföra det som märket visar på ett säkert sätt, till exempel hantera kniv eller yxa.

22. Scoutmetoden – en viktig del inom scouting som handlar om personlig och social utveckling. Metoden består av sju delar.

23. Learning by doing – en viktig del av scoutmetoden, som handlar om att få lära genom att själva få prova på.

24. Ledare – en person som är ansvarig för en avdelning.

25. Livlina – ett rep med en tyngd på som man använder för att hjälpa personer som är i fara.

26. Matsaker – består av en tallrik, en kåsa, en spork och ett lock.

27. Spork – ett multibestick med kniv, gaffel och sked på.

28. Kåsa – ett slags mugg av plast, trä eller metall.

29. Surra – betyder att man bygger ihop något (t.ex.) slanor med hjälp av rep.

30. Woodcraft – Scouternas uttryck för naturkunskap och naturvård.

31. Slana – en smalare trästock som man ofta använder när man surrar och bygger saker.

32. Sölja – en ring som håller ihop halsduken.

33. WAGGGS – World Association of Girls Guides and Girl Scouts är en av de två världsorganisationerna.

34. WOSM – World Organization of the Scout Movement är en av de två världsorganisationerna.

35. Chiffer – ett sätt att kunna göra hemliga meddelanden på.

36. Scoutdräkt – de kläder som scout kan använda. Som scoutdräkt räknas scoutskjorta, scoutpiké, t-shirt och/eller scouthalsduken.

37. Knop – är det uttryck som scouter använder för olika knutar.

38. Jota/Joti – Jamboree on the Air/ Jamboree on the Internet är ett stort läger via radio och internet.

39. Kårstämma – ett demokratiskt möte som involverar alla inom kåren.

40. Trygga möten – Scouternas metod för att skapa en trygg och säker verksamhet.